Gruchanie czy gaworzenie?

PORTFOLIO » ILUSTRACJA » Gruchanie czy gaworzenie?

Ilustracje do książki: "Gruchanie czy gaworzenie?"

Autor książki: Grzegorz Kowalczuk

Rok: 2013

Odbiorca: dzieci i młodzież.

Klient: Grzegorz Kowalczuk