BrandingGrafikaIlustrowanieProjektowanie graficzne

Historia projektowania graficznego

Projektowanie graficzne, sztuka i zawód polegający na wyborze i aranżacji elementów wizualnych – takich jak typografia, obrazy, symbole i kolory – w celu przekazania wiadomości odbiorcom. Czasami projekt graficzny nazywany jest “komunikacją wizualną”, termin ten podkreśla jego funkcję nadawania formy – np. projekt książki, reklamy, logo lub strony internetowej – informacji. Ważną częścią zadania projektanta jest łączenie elementów wizualnych i werbalnych w uporządkowaną i efektywną całość. Projektowanie graficzne jest zatem dyscypliną opartą na współpracy: pisarze produkują słowa, a fotografowie i ilustratorzy tworzą obrazy, które projektant włącza do kompletnej komunikacji wizualnej.

Ewolucja projektowania graficznego jako praktyki i zawodu była ściśle związana z innowacjami technologicznymi, potrzebami społecznymi i wyobraźnią wizualną praktykujących. Projekt graficzny był praktykowany w różnych formach w całej historii; rzeczywiście, silne przykłady projektowania graficznego pochodzą z manuskryptów w starożytnych Chinach, Egipcie i Grecji. Wraz z rozwojem druku i produkcji książek w XV wieku, postępy w projektowaniu graficznym rozwijały się równolegle z nim w kolejnych stuleciach, przy czym składający lub zecerzy często projektowali strony w trakcie ustawiania czcionki.

Pod koniec XIX wieku projektowanie graficzne wyodrębniło się jako osobny zawód na Zachodzie, częściowo z powodu procesu specjalizacji zawodowej, który miał tam miejsce, a częściowo z powodu nowych technologii i możliwości handlowych, jakie przyniosła rewolucja przemysłowa. Nowe metody produkcji doprowadziły do oddzielenia projektowania środka komunikacji (np. plakatu) od jego rzeczywistej produkcji. Pod koniec XIX i na początku XX wieku agencje reklamowe, wydawcy książek i czasopism coraz częściej zatrudniali dyrektorów artystycznych, którzy organizowali wszystkie wizualne elementy komunikacji i łączyli je w harmonijną całość, tworząc wyraz odpowiedni do treści. W 1922 roku typograf William A. Dwiggins ukuł termin graphic design, aby określić powstającą dziedzinę.

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

Zobacz też:

More in:Branding

1 Comment

  1. Bardzo ciekawy artykuł. Czekam teraz na historię ilustracji!

Comments are closed.